• Trong ngành may, CFA là viết tắt của “Certified Factory Auditor”.
  • CFA được biết đến là nhân viên kiểm tra chất lượng của công ty.
  • Bên cạnh kiến thức chuyên môn về may mặc, công việc CFA trong ngành may còn yêu cầu phải sử dụng thành thạo tiếng Anh