• QMS là tư viết tắt của Quality Management System được dịch ra Tiếng Việt có nghĩa là Hệ thống quản lý chất lượng.
  • Hệ thống này sẽ được xây dựng dựa trên một loạt những quy tắc nội bộ, những chính sách, quy trình, tài liệu, hồ sơ, thủ tục. Và giám đốc chất lượng hay người đại diện chất lượng (QMR) sẽ là người kiểm soát đề xuất đưa ra các giải pháp để tuân theo hệ thống này.
  • Hệ thống quản lý chất lượng này đóng vai trò quan trọng và hữu ích, giúp cho một công ty, doanh nghiệp định hướng được phương thức hoạt động thông qua thao tác của hệ thống là tạo ra và cung cấp những sản phẩm, dịch vụ mà công ty đó gửi đến cho khách hàng.
  • QMS chịu trách nhiệm điều hướng và phân phối một tổ chức hoạt động nhằm mục đích làm cho khách hàng hài lòng. Hệ thống quản lý chất lượng sẽ quy định và nâng cấp những hiệu quả của nó một cách thường xuyên.
  • Trong số tất cả các tiêu chuẩn thì ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn tầm quốc tế quy định các yêu cầu, đòi hỏi đối với hệ thống quản lý chất lượng QMS, đây là con đường tiếp cận nổi bật nhất và nhanh nhất với hệ thống quản lý chất lượng.
  • Hiện nay thì có nhiều người sẽ sử dụng thuật ngữ QMS để ám chỉ cách gọi khác của ISO 9001 hoặc các các nhóm mô tả chi tiết khác của QMS, nhưng thực chất thì QMS là từ để ám chỉ tới toàn bộ hệ thống chứ không riêng ISO 9001. Các tài liệu về QMS chỉ được dùng để mô tả một bộ phận thông tin. Các doanh nghiệp hiện nay luôn lấy tiêu chuẩn ISO để sản xuất hàng hóa nên nhân viên ISO là vị trí khó có thể thiếu trong doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *