CÔNG TY TNHH SX TM DV TÂN TƯỜNG KHANG

CÔNG TY TNHH SX TM DV TÂN TƯỜNG KHANG
Địa chỉ: Lô F1-F2,D2-N5,KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mô tả công việc
– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

– Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

– Hạch toán thu nhập, chi phí phân bổ, khấu hao, TSCĐ cuối tháng

– Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

– In sổ chi tiết và tổng hợp theo công ty theo quy định

– Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê

– Đề xuất KTT cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

– Cung cấp số liệu cho KTT hoặc các phòng ban khác khi có yêu cầu

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết
– Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

– Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

– Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty

– Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán)

Liên hệ:
– Số điện thoại : 0274 3653774 – 0274 3653770  –  0911550643 Nhân sự
– Ứng viên gửi CV về mail dưới Apply

Xin lưu ý: Ghi rõ trong hồ sơ ‘Biết đến tin tuyển dụng tại viecnhanhbinhduong.com’ khi nộp hồ sơ. Xin cảm ơn!

Vui lòng gửi CV về địa chỉ mail hrleader@tantuongkhang.vn