Tổng công ty Becamex IDC ( Investment and industrial development corporation, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP) là một công ty đa ngành nghề có trụ sở tại Bình Dương.

Thành lập năm 1976 với tên gọi Công ty thương nghiệp tổng hợp Bến Cát (Becamex) với chức năng chủ yếu là thu mua, chế biến các mặt hàng nông sản, phân phối hàng tiêu dùng,…

Năm 1992, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé, Công ty thương nghiệp tổng hợp Bến Cát đã tiến hành sáp nhập với các công ty cấp Tỉnh (thuộc sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé), lấy tên chính thức là Công ty thương mại – xuất nhập khẩu tỉnh Sông Bé (Becamex).

Sau khi tỉnh Bình Dương được chia tách, tái lập từ Sông Bé vào năm 1997, nhằm phù hợp với xu thế mới và để thể hiện được lĩnh vực hoạt động rộng lớn của mình, năm 1999 công ty đã chính thức đổi tên thành Công ty thương mại – đầu tư và phát triển (BECAMEX Corp)

Thành phố mới Bình dương

Ngày 28 tháng 04 năm 2006, theo quyết định số 106/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC Corp) được thành lập trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại hoạt động của Công ty thương mại – đầu tư và phát triển.

Ngày 19 tháng 01 năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký công văn số 151/TTg-ĐMDN, công ty đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex IDC chuyển thành Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con. Trong đó công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Tổng công ty đã sáp nhập, đầu tư và thành lập các công ty thành viên. Đến nay công ty đã có 28 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực.