thay đổi luật thi bằng lái xe ô tô

Thay đổi luật thi bằng lái xe ô tô từ tháng 06 năm 2022

Thay đổi luật thi bằng lái xe 2022
Thêm nội dung thi bằng lái xe ô tô từ 1.6.2022
Khoản 12 Điều 2 Thông tư 01/2021 quy định, từ ngày 1.6.2022:
“Trung tâm sát hạch lái xe sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 01 tháng 6 năm 2022”.
Điều này có nghĩa là học viên phải thi thêm thi sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; thi sát hạch trong cabin ô tô mô phỏng.
Theo đó, người thi sát hạch sẽ phải trải qua 4 nội dung thi:
– Sát hạch lý thuyết
– Thi trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông
– Thực hành lái xe trong hình
– Thực hành lái xe trên đường

Thay đổi trình tự công nhận kết quả thi bằng lái xe ô tô 2022
Căn cứ Khoản 16 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT, việc công nhận kết quả đối với người thi bằng lái xe ô tô 2022 ở tất cả các hạng được đánh giá dựa trên các trường hợp như sau:
– Không đạt lý thuyết: không được thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng.
– Không đạt nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng: được thi thực hành trong hình.
– Không đạt nội dung thi thực hành trong hình: không được thi sát hạch lái xe trên đường.
– Đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành trong hình nhưng không đạt nội dung lái xe trên đường: được bảo lưu kết quả trong vòng 1 năm.
– Đạt cả lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (trong hình và trên đường): được công nhận trúng tuyển và cấp bằng lái xe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *