xang

Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa công bố mức giảm giá mặt hàng xăng, dầu áp dụng từ 15h ngày hôm nay 12/4.
Giá xăng E5RON92 giảm 838 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.471 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 836 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.317 đồng/lít.
Dầu diesel 0.05S giảm 700 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.380 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 737 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.027 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giữ giá từ kỳ điều hành trước, không cao hơn 20.929 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài Chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với các mặt hàng E5RON92 ở mức 550 đồng/lít và RON95 ở mức 650 đồng/lít, dầu diesel ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 350 đồng/lít và dầu mazut không trích lập.
Đồng thời, thực hiện chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 481 đồng/kg, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.
Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 12/4 với RON92 là 119,686 USD/thùng, RON95 là 123,016 USD/thùng, giảm gần 6% so với đợt điều chỉnh trước đó. Tương tự, giá dầu cũng giảm về quanh mốc dưới 130 USD/thùng.
Như vậy, sau 6 lần tăng liên tục và 2 phiên giảm, giá xăng dầu tiếp tục ghi nhận mức giảm khi trước đó giá xăng dầu đã có mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014.