CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH BMT
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 3703075734
Địa chỉ: 12/1/8 Trần Thị Vững, khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dưỡng
Ngày cấp giấy phép: 04/08/2022
Ngày hoạt động: 04/08/2022
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động