CÔNG TY TNHH TRƯỞNG THẮNG
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 3703079288
Địa chỉ: Thửa đất số 742, Tờ bản đồ số 6, Đường ĐT747C, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Lê Thị Phương
Ngày cấp giấy phép: 23/08/2022
Ngày hoạt động: 23/08/2022
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động