CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VINTOSAN NEW
Tên giao dịch: VINTOSAN NEW MEDICAL JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Mã số thuế: 3703078541
Địa chỉ: Thửa đất số 411, tờ bản đồ số 121, đường Thuận An Hòa, Khu phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Phan Thị Mai
Ngày cấp giấy phép: 18/08/2022
Ngày hoạt động: 18/08/2022
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động