1. Nhóm ngành sản xuất và chế biến
  – Ngành công nghệ thực phẩm
  – Ngành công nghệ chế biến sau thu hoạch
  – Công nghệ chế biến thủy sản
  – Ngành kỹ thuật dệt
  – Công nghệ sợi dệt
  – Ngành công nghệ may
  – Công nghệ da giầy
  – Công nghệ chế biến lâm sản
 2. Nhóm ngành kiến trúc và xây dựng
  – Ngành kiến trúc
  – Ngành kinh tế và quản lý đô thị
  – Kỹ thuật công trình biển
  – Ngành kỹ thuật xây dựng
  – Ngành kinh tế xây dựng
  – Ngành quản lý xây dựng
  – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 3. Nhóm những ngành kinh doanh
  – Ngành quản trị kinh doanh
  – Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  – Ngành quản trị khách sạn
  – Ngành Marketing
  – Ngành nghề môi giới bất động sản
  – Ngành kinh doanh quốc tế
  – Ngành kế toán
  – Ngành kiểm toán
  – Ngành quản trị nhân lực
  – Ngành hệ thống thông tin quản lý
  – Ngành quản trị văn phòng
 4. Nhóm các ngành công nghệ – thông tin
  – Ngành khoa học – máy tính
  – Ngành truyền thông đa phương tiện
  – Ngành kỹ thuật phần mềm
  – Ngành công nghệ thông tin
 5. Nhóm ngành luật – nhân văn
  – Luật kinh tế
  – Luật quốc tế
  – Nhóm ngành nhân văn:
  – Ngành việt nam học
  – Ngành ngôn ngữ Anh – Tiếng Anh
  – Ngành ngôn ngữ Nga – Tiếng Nga
  – Ngành ngôn ngữ Pháp – Tiếng Pháp
  – Ngành ngôn ngữ Trung – Tiếng Trung
  – Ngành ngôn ngữ Đức – Tiếng Đức
  – Ngành ngôn ngữ Tây Ban Nha – Tiếng Tây Ban Nha
  – Ngành ngôn ngữ Bồ Đào Nha – Bồ Đào Nha
  – Ngành ngôn ngữ Italya – Tiếng Italya
  – Ngành ngôn ngữ Nhật – Tiếng Nhật
  – Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc – Tiếng Hàn Quốc
  – Ngành ngôn ngữ A rập – Tiếng Ả rập
  – Ngành ngôn ngữ Quốc Tế Học
  – Ngành Đông Phương Học
  – Ngành Đông Nam Á học
  – Ngành Trung Quốc học
  – Ngành Nhật Bản học
  – Ngành Hàn Quốc học
  – Ngành khu vực Thái Bình Dương học
  – Ngành triết học
  – Ngành lịch sử học
  – Ngành văn học
  – Ngành văn hóa học
  – Ngành quản lý văn hóa
  – Ngành quản lý thể dục thể thao
 6. Nhóm ngành nghệ thuật – thẩm mỹ – đồ họa
  – Ngành hội họa
  – Ngành đồ họa
  – Ngành điêu khắc
  – Ngành gốm
  – Ngành thiết kế công nghiệp
  – Ngành thiết kế đồ họa
  – Ngành thiết kế thời trang
  – Ngành thiết kế nội thất
 7. Nhóm ngành báo chí – khoa học và xã hội
  – Nhòm ngành khoa học xã hội:
  – Ngành kinh tế
  – Ngành kinh tế quốc tế
  – Ngành chính trị học
  – Ngành xây dựng đảng chỉnh quyền và nhà nước
  – Ngành quản lý nhà nước
  – Ngành quan hệ quốc tế
  – Ngành xã hội học
  – Ngành nhân văn
  – Ngành tâm lý học
  – Nhóm ngành báo chí:
  – Ngành báo chí
  – Ngành truyền thông đa phương tiện
  – Ngành công nghệ truyền thông
  – Ngành quan hệ công chúng
  – Ngành thông tin học
  – Ngành khoa học thư viện
  – Ngành lưu trữ học
  – Ngành bảo tàng học
  – Ngành xuất bản
  – Ngành kinh doanh xuất bản phẩm
 8. Nhóm ngành khoa học cơ bản
  – Ngành công nghệ sinh học
  – Ngành sinh học
  – Ngành kỹ thuật sinh học
  – Ngành sinh học ứng dụng
  – Ngành thiên văn học
  – Ngành vật lý học
  – Ngành hóa học
  – Ngành khoa học vật liệu
  – Ngành địa chất học
  – Ngành địa lý tự nhiên
  – Ngành khí tượng học
  – Ngành thủy văn học
  – Ngành hải dương học
  – Ngành khoa học môi trường
  – Ngành khoa học đất
  – Ngành toán học
  – Ngành toán ứng dụng
  – Ngành thống kê
 9. Nhóm ngành Sư phạm
  – Ngành quản lý giáo dục
  – Ngành giáo dục học
  – Ngành sư phạm mầm non
  – Ngành giáo dục tiểu học
  – Ngành giáo dục đặc biệt
  – Ngành giáo dục công dân
  – Ngành giáo dục chính trị
  – Ngành giáo dục thể chất
  – Ngành huấn luyện thể thao
  – Ngành giáo dục quốc phòng – an ninh
  – Ngành sư phạm toán học
  – Ngành sư phạm tin học
  – Ngành sư phạm vật lý
  – Ngành sư phạm hóa học
  – Ngành sư phạm sinh học
  – Ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp
  – Ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp
  – Ngành sư phạm kinh tế gia đình
  – Ngành sư phạm ngữ văn
  – Ngành sư phạm lịch sử
  – Ngành sư phạm địa lý
  – Ngành sư phạm âm nhạc
  – Ngành sư phạm mỹ thuật
  – Ngành sư phạm tiếng Anh
  – Ngành sư phạm tiếng Pháp
 10. Nhóm ngành nông – lâm – ngư nghiệp
  – Ngành nông nghiệp (các ngành nông nghiệp – thú y)
  – Ngành khuyến nông-
  – Ngành chăn nuôi
  – Ngành nông học
  – Ngành khoa học cây trồng
  – Ngành bảo vệ thực vật học gì và làm gì?
  – Ngành công nghệ rau hoa quả – cảnh quan
  – Ngành kinh doanh nông nghiệp
  – Ngành kinh tế nông nghiệp
  – Ngành phát triển nông thôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *