OQC là viết tắt của Output Quality Control, theo nghĩa tiếng Việt có nghĩa là kiểm soát chất lượng đầu ra. Trong các nhà máy sản xuất thì OQC là người chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng đầu ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *