HR được viết tắt từ Human Resources/ Human Resource là ngành Quản trị nhân sự, Quản trị Nhân lực hoặc Quản lý Nguồn nhân lực.


Hầu hết các công việc của HR liên quan đến các hoạt động tuyển dụng. Và lên kế hoạch triển khai các kế hoạch tài chính và chính sách phù hợp. Nhằm duy trì nguồn nhân lực cho công ty, có kế hoạch bồi dưỡng phát triển cá nhân, phòng ban.

Ngành nhân sự HR là có hai mảng chính:
Quản trị nhân sự
HR officer là gì? Quản trị nhân sự là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực, công tác quản lý hành chính và thực hiện các chính sách lao động.

Quản trị nguồn nhân lực
Administration/Administrator nghĩa là gì? Quản trị nguồn nhân lực là mang tính chiến lược lâu dài giúp phát triển tổng thể nguồn nhân lực nội bộ. Vậy HR viết tắt là gì? Qua đó có chiêu mộ và phát triển nhân tài, xây dựng các cơ chế đánh giá nhân viên hàng tháng. Một số công việc như tìm kiếm và tuyển chọn ứng viên đang tìm việc làm, tư vấn quảng cáo tuyển dụng, tư vấn chiến lược nhân sự. Làm công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *