hr là gì

Hr là gì?
– HR (Human Resources) là tên bộ phận chỉ những người chịu trách nhiệm công việc liên quan đến nhân sự của một doanh nghiệp. HR thường thực hiện các buổi tuyển dụng, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho tất cả các nhân viên trong phòng ban, nhằm góp phần gia tăng chất lượng công việc tốt hơn.
– Ngoài ra, HR cũng xây dựng chính sách, quy định chế độ lương thưởng, phúc lợi cho công ty, tạo nên một môi trường làm việc khoa học, lành mạnh và văn minh. Hơn nữa, họ còn thực hiện các công việc liên quan trực tiếp đến toàn bộ hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp. Cho nên, có thể nói HR giữ vị trí quan trọng của bất kỳ công ty nào.