Định nghĩa admin executive

Admin executive được hiểu là là trợ lý điều hành của giám đốc, giám đốc điều hành – người trực tiếp điều hành và quản lý điều hành một nhóm nhân viên. Người được đánh giá cao hơn vị trí thư ký giám đốc, thực hiện những nhiệm vụ hành chính, duy trì bảo mật, quản lý doanh nghiệp trong cấp điều hành của tổ chức cũng như những cấp khác. Đa số các doanh nghiệp từ vừa đến lớn hiện nay đều cần vị trí admin executive.

Những công việc của admin executive là gì?

Các trợ lý điều hành phải thực hiện rất nhiều các công việc và nhiệm vụ khác nhau. Vừa hỗ trợ hoạt động hành chính nhưng cũng đồng thời tham gia vào công tác quản lý doanh nghiệp. Một admin executive sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong việc đưa ra những hỗ trợ hành chính được cá nhân hóa nhằm đảm bảo sự kịp thời và chuyên nghiệp nhất. Người làm việc trực tiếp với các giám đốc bộ phận và giám đốc điều hành để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp. Vì vậy, khi tuyển dụng vị trí này, nhà tuyển dụng đòi hỏi ứng viên kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng quản lý rất cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *