Từ 15h, hôm nay mỗi lít xăng giảm thêm gần 500 đồng, các mặt hàng dầu cũng hạ 710 – 950 đồng (trừ dầu mazut).
Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, mỗi lít xăng RON 95 giảm về mức 25.600 đồng (giảm 470 đồng); E5 RON 92 có giá mới là 24.620 đồng (giảm 450 đồng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *