PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH PHÚC TUYỂN DỤNG

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH PHÚC TUYỂN DỤNG
Xin lưu ý: Ghi rõ trong hồ sơ ‘Biết đến tin tuyển dụng tại timviecnhanhbinhduong.com’ khi nộp hồ sơ. Xin cảm ơn!

Vui lòng gửi CV về địa chỉ mail pkdkminhphuc@gmail.com