CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Địa điểm làm việc: Kho Nhất Tín tại KCN Sóng Thần 2, Lô C2, Đường 17-18, P. Dĩ An, Bình Dương

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHỤ KHO
20 Phụ kho
Thu nhập: 7tr5 đến 9tr.
Thời gian làm việc: Xoay ca
Thử việc full lương
Đi đi về về, không 3 tại chỗ
Chi tiết công việc: Hỗ trợ lên xuống hàng tầm 20kg trở xuống, hàng nặng có xe nâng.
Địa điểm làm việc: Kho Nhất Tín tại KCN Sóng Thần 2, Lô C2, Đường 17-18, P. Dĩ An, Bình Dương.
Anh em nào chưa có việc liên hệ 0986823304

Xin lưu ý: Ghi rõ trong hồ sơ ‘Biết đến tin tuyển dụng tại timviecnhanhbinhduong.com’ khi nộp hồ sơ. Xin cảm ơn!