CÔNG TY TNHH LỤC SÂM

CÔNG TY TNHH LỤC SÂM TUYỂN DỤNG
Xin lưu ý: Ghi rõ trong hồ sơ ‘Biết đến tin tuyển dụng tại timviecnhanhbinhduong.com’ khi nộp hồ sơ. Xin cảm ơn!

Vui lòng gửi CV về địa chỉ mail tthao0035@gmail.com