CÔNG TY TNHH HỒNG VẬN

CÔNG TY TNHH HỒNG VẬN TUYỂN DỤNG
Xin lưu ý: Ghi rõ trong hồ sơ ‘Biết đến tin tuyển dụng tại timviecnhanhbinhduong.com’ khi nộp hồ sơ. Xin cảm ơn!

Vui lòng gửi CV về địa chỉ mail ketoan.hvhv@gmail.com