CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL

CÔNG TY TNHH SUNGWON MEDICAL
ĐC: số 10 Vsip II-A, Đường số 29, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

Chi tiết công việc/ Job details:

 • Tiếp nhận và kiểm tra các bộ chứng từ thanh toán, tạm ứng của các bộ phận yêu cầu/ Receive and check payment and advance payment documents of required parts
 • Hạch toán, đối chiếu trên phần mềm kế toán các bút toán liên quan đến mua hàng dịch vụ, thu chỉ quỹ, ngân
  hàng, vay…./ Accounting and reconciling on accounting software the accounting entries related to the purchase of services, receipts and expenditures of funds, banks, loans…..
 • Thực hiện theo dõi và kiểm soát công nợ về số dư và thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp/ Monitor and control liabilities on balance and payment terms to suppliers
 • Báo cáo lên cấp trên các khoản cần thanh toán gấp, các khoản thanh toán quá hạn/ Report to the top level of the urgent payment, overdue payments
 • Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ kế toán khoa học, hợp lý/ Sort and archive scientific and logical accounting records
 • Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng và cấp trên/ Other jobs as assigned by the chief accountant and superior

Trình độ học vấn/ Educational level

 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên/ Intermediate or higher graduation

Skil/Kỹ năng

 • Có kinh nghiệm quản lý hồ sơ số sách ngân hàng, tiền mặt, hóa đơn đầu ra – đầu vào và quy trình thanh toán./ Experience in managing bank records, cash, output-input invoices and payment process
 • Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán (phân hệ thanh toán, mua hàng, bán hàng…, hiểu biết về chuẩn mực kế toán và hạch toán kế toán./ Experience in using accounting software (payment modules, purchases, sales, etc.), knowledge of accounting standards and accounting
 • Hiểu biết các chính sách về thuế liên quan đến hóa đơn, chứng từ kế toán (điều kiện đề được chỉ phí hợp lý, hóa đơn được khấu trừ, xử lý sai xót hóa đơn ….)/ Understanding tax policies related to invoices and accounting documents (conditions for reasonable expenses, deductible invoices, incorrect handling of invoices, etc.)
 • Sử dụng thành thạo word, excel và các dụng cụ văn phòng khác/ Fluency in word, excel and other office tools
  Chịu được áp lực công việc/ Resistant to work pressure
 • Biết ngoại ngữ, tiếng hàn hoặc tiếng anh là một lợi thế/ Knowing foreign languages, Korean or English is an
  advantage/

Kinh nghiệm/ Experience

 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán thanh toán/ At least I year experience in payment accounting.

Lương thỏa thuận

Liên hệ :

 • Vui lòng gửi CV về địa chỉ email dưới Apply
 • Số điện thoại : 0274 2222 396 (Lisa)

Xin lưu ý: Ghi rõ trong hồ sơ ‘Biết đến tin tuyển dụng tại viecnhanhbinhduong.com’ khi nộp hồ sơ. Xin cảm ơn!

Vui lòng gửi CV về địa chỉ mail Lethitoan.hr@gmail.com